Total Admitted Teacher in- GOVT GIRLS H S SCHOOL KESHKAL,District-KONDAGAON

S.No.Reference No.NameName As Per NIOS
1 D221700035MOINUDDIN SHEIKHMOINUDDIN SHEIKH
2 D221700078SANGITA SHORISANGITA SHORI
3 D221700174MAMTA CHANDRAKARMAMTA CHANDRAKAR
4 D221700182SANDHYA NIRMALKARSANDHYA NIRMALKAR
5 D221700203LEENA RAMTEKELEENA RAMTEKE
6 D221700234SHEELA MARKAMSHEELA MARKAM
7 D221700269SARITA SORISARITA SORI
8 D221700270MITHILA YADUMITHILA YADU
9 D221700283PANKAJ RATN AMADIYAPANKAJ RATN AMADIYA
10 D221700284SARITA YADAVSARITA YADAV
11 D221700291SURJOO RAM NAGSURJOO RAM NAG
12 D221700470P G GYANIP G GYANI
13 D221700518ALIS RAJNI BARAALIS RAJNI BARA
14 D221700523DURGADURGA
15 D221700530PRAGYA BARANWALPRAGYA BARANWAL
16 D221700599GIGI BABUGIGI BABU
17 D221700677SHRUTI JAINSHRUTI JAIN
18 D221700678AJITH WILLIAMAJITH WILLIAM
19 D221700716ANIMA EKKAANIMA EKKA
20 D221700717MIDHUNA MPMIDHUNA MP
21 D221700774KAVITAKAVITA
22 D221700775JAGESH RAM DUGGAJAGESH RAM DUGGA
23 D221700777SATYWATEESATYWATEE
24 D221700780SUSHILASUSHILA
25 D221700796ROSHANROSHAN
26 D221700825MOHD.ASFAK AHMEDMOHD.ASFAK AHMED
27 D221700826NIRMAL SINGH THAKURNIRMAL SINGH THAKUR
28 D221700828NASEEMA BANONASEEMA BANO
29 D221700831SALEHA KHATOONSALEHA KHATOON
30 D221700832RABIYA PARVINRABIYA PARVIN
31 D221700858NEENU MATHEWNEENU MATHEW
32 D221700860LATA SHORILATA SHORI
33 D221700868MD KADIRMD KADIR
34 D221700883BHOPENDRA KUMARBHOPENDRA KUMAR
35 D221700886DIVYA PATELDIVYA PATEL
36 D221700903CHANRAPRAKASH KULDEEPCHANRAPRAKASH KULDEEP
37 D221700904CHETNA SAHUCHETNA SAHU
38 D221700917GUNJANGUNJAN
39 D221700935SMT. GUNJA RATHOURSMT. GUNJA RATHOUR
40 D221700949BALIRAM POYAMBALIRAM POYAM
41 D221700962YASMIN BANOYASMIN BANO
42 D221700964RAMESH KUMAR NAGRAMESH KUMAR NAG
43 D221700972UDERAM CHANDRAWANSHIUDERAM CHANDRAWANSHI
44 D221700978SANDEEP KUMAR KUNJAMSANDEEP KUMAR KUNJAM
45 D221701011SURAJ BATISURAJ BATI
46 D221701033SHASHI SINHASHASHI SINHA